Kontrola teplovodních kotlů na pevná paliva

 

Kontrola teplovodních kotlů na pevná paliva          

Vydavatel: LING Vydavatelsvtí s.r.o.

Katalogové číslo:     ISBN 978-80-904914-3-4

Naše cena:  154,- Kč

bez DPH:      140,- Kč

Objednat

Pořadí vydání:            1

Počet stran:               72

Typ, vazba:                 brožura, paperback

Formát, hmotnost:    A5,  128 gr

Anotace

V roce 2016 proběhla první "vlna" kontrol teplovodních kotlů na pevná paliva podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. V průběhu kontrol se objevilo množství technických i legislatiovních problémů, které vyvolaly bouřlivé diskuze odborné i laické veřejnosti. Proto vznikla kniha, která se snaží popsat celou problematiku pravidelných kontrol této kategorie spalovacích zdrojů a odpovědět na zásadní otázky s nimi spojené . Jsou v ní kapitoly věnované historickému vývoji normativních a legislativních požadavků na kotle na pevná paliva, teorii spalování a základním kontrukčním prvkům jednotlivých technologií spalování pevných paliv v malých zdrojích, základní problematice splainových cest a otopných soustav (technologických uzlů navazujících na spalovací zdroje tepla).

Hlavní část knihy tvoří podrobný výklad jednotlivých částí "Dokladu o kontrole kotle", tedy technické souvislosti spojené s jednotlivými "položkami" Dokladu a návod k jejich vyplňování podle zjištěných skutečností. Tato část knihy je zpracována tak, aby sloužila jako pomůcka při vyplňování Dokladu pro oprávněné osoby, které kontroly provádí, tak i pro samotné provozovatele zdrojů a státní úředníky, kterým by měla naopak posloužit při "čtení" Dokladu k jeho správnému pochopení.

I když součástí pravidelných kontrol není povinnost základního měření emisí a účinnosti kotlů, v knize je kapitola věnovaná také této problematice, protože podle autora se doba měření již provozovaných kotlů neodvratně blíží a osvěta je zde rozhodně na místě.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

Ocenění

Na konci roku 2012 byla Ing. Zdeňku Lyčkovi udělena za knihy o dřevní peletě prestižní Cena Dr. Jaromíra Cihelky za nejhodnotnější literární dílo se zaměřením na technická zařízení budov.