Malé teplovodní kotle na pevná paliva

Kotle.jpg

 

Malé teplovodní kotle na pevná paliva

Vydavatel: LING Vydavatelsvtí s.r.o.

Katalogové číslo:

ISBN 978-80-904914-2-7

Naše cena: 115,- Kč

bez DPH:    104,50 Kč

Objednat


 
 
 

Pořadí vydání:             1

Počet stran:                95

Typ, vazba:                  brožura, paperback

Formát, hmotnost:     A5,   217 gr   

Anotace

Kniha vysvětluje a srozumitelně objasňuje problémy související s konstrukcí kotlů, jejich rozdělením, účinností a obsluhou, jejich roztříděním a používáním a způsoby spalování pevných paliv. Splňuje všechny požadavky kladené jak na širokou paletu uživatelů, tak také na obdorníky v oboru. Uživatelům může sloužit k výběru vhodného kotle a budoucím kontrolorům pro zvýšení kvalifikace. Autor racionálně rozebírá širokou škálu problémů, které souvisí s problematikou vytápění domácností malými zdroji tepla.

První dvě kapitoly jsou věnovány definici kotle, jako zdroje energie pro vytápění, některým legislativním normám, teorii spalování, jeho problémům a produktům. Na řezu kotle srozumitelně osvětluje problematiku spalování pevných paliv.

Třetí kapitola pojednává o pevných palivech, jejich základnímu dělení a vlastnostem, definuje jejich kvalitu, rozměry a hmotnost. Zvláštní pozornost je věnována biopalivům a v závěrečné tabulce jsou porovnány vlastnosti jednotlivých pevných paliv.

Čtvrtá a pátá kapitola popisují podrobně teplovodní kotle pro spalování pevných paliv a jejich dělení podle různých hledisek - podle technologie spalování a dodávky paliva, podle druhů použitého materiálu a dále zatřídění kotlů podle emisí a minimální účinosti dle ČSN EN 303 - 5.

Šestá kapitola cituje normativní požadavky na kotle, jako například nejmenší tloušťky kotlových stěn, tlakové parametry, zabezpečení proti přetopení, výrobní štítek a technická dokumentace dodaná s kotlem.

Sedmá katitola se zabývá provozní činností kotle a podrobně popisuje tepelné ztráty při provozu, definuje garantovanou účinnost, reálně dosažitelnou účinnost, podrobně popisuje, včetně grafického znázornění možnosti připojení na komín a napojení na otopnou soustavu.

Osmá a devátá kapitola jsou věnovány legislativním záležitostem při prodeji a kontrole kotlů, dopadu na životní prostředí a doporučením jak vybírat nový kotel.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

Ocenění

Na konci roku 2012 byla Ing. Zdeňku Lyčkovi udělena za knihy o dřevní peletě prestižní Cena Dr. Jaromíra Cihelky za nejhodnotnější literární dílo se zaměřením na technická zařízení budov.